Gamla betyg

Eftersom sidorna med gamla betyg orsakade en alltför stor belastning på servern varje gång de besöktes så har de tagits bort.

Om du vill se gamla betyg kan du göra det här: Gamla betyg (Google Sheets). OBS! Denna lista uppdateras manuellt.

Vi rekommenderar med andra ord att du själv noterar din(a) karaktär(er)s betyg för nuvarande årskurs någonstans du tycker är lämpligt, eftersom ingen kommer att göra detta åt dig, och så snart en karaktär blivit flyttad till en ny årskurs så kan du inte längre se de gamla betygen. Vill du kunna hänvisa till vilka betyg din karaktär hade i ettan när hen går i tvåan eller trean behöver du alltså ha skrivit upp detta någonstans.

Om du vill att din karaktärs gamla betyg ska läggas till i det här dokumentet när hen går ur en årskurs så kontaktar du Traxy via forum-PM med vilka betyg karaktären hade i senast utgångna årskurs, så lägger hon in det så snart hon kan.